Rejestracja POLSTIM

 

Program

Serdecznie zapraszamy

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Koledzy,

XXVII Konferencja Sekcji Rytmu Serca PTK POLSTIM 2016 odbędzie się w dniach 19-21 maja na gościnnej Ziemi Śląskiej, w Wiśle. Nowoczesne leczenie zaburzeń rytmu serca – począwszy od profilaktyki przeciwzakrzepowej, aż po złożone hybrydowe procedury zabiegowe - jest jednym z ważniejszych i strategicznych zagadnień współczesnej kardiologii. Spośród kilkudziesięciu znakomitych propozycji sesji, postaraliśmy się wybrać dla Państwa te najciekawsze i nie ukrywamy: wybór był trudny. Wykładowcami będą zarówno uznani eksperci jak i coraz młodsze pokolenie, które przebojem zaczyna nadawać ton Naszemu Środowisku. Chcieliśmy również zaznaczyć międzynarodowy charakter Naszej Konferencji i podkreślić współpracę SRS PTK z ESC, EHRA i HRS - Polska jest już bowiem równorzędnym partnerem w leczeniu chorób serca dla wiodących krajów europejskich.

Swój udział w Konferencji POLSTIM 2016 już potwierdzili zagraniczni goście: Bela Merkely, C. Aldo Rinaldi, Mark O’Neill, Christopher Piorkowski, Laszlo Geller, Christian Butter, Amir Zaidi i Laura Serdoz.
Konferencję zaszczycą swoim udziałem Prezesi PTK – prof. Piotr Hoffman oraz prof. Zbigniew Kalarus, a także Konsultanci Krajowi w dziedzinie kardiologii: Panowie Profesorowie Grzegorz Opolski i Jarosław Kaźmierczak. Jak co roku możemy liczyć na udział Nestorów i Nauczycieli naszego Środowiska, wśród których nie zabranie Państwa Profesorów: Marii Trusz Gluzy, Grażyny Świąteckiej i Włodzimierza Kargula. Nie będzie już z nami pod Beskidami Profesora Franciszka Walczaka, ale ciepłe wspomnienie o Nim z pewnością zagości nie raz…

Dla osób zainteresowanych szczegółowym doskonaleniem swoich umiejętności, nasi Koledzy – eksperci przygotowali trzy sobotnie kursy: o tajemnicach elektrokardiografii, technikach nowoczesnej elektrofizjologii i wyzwaniach w zakresie wszczepialnych urządzeń i leczenia powikłań.

Przed nami 3 wiosenne dni w Hotelu Gołębiewski w Wiśle: 28 sesji dydaktycznych, 9 sesji abstraktowych i 3 kursy doskonalące dla zaawansowanych. Miło też nam jest poinformować, że wracamy do tradycji szkoleń dla pielęgniarek i techników medycznych, których jak najliczniej oczekujemy.

Serdecznie wszystkich Państwa zapraszamy – do zobaczenia w Wiśle!

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami,

Maciej Sterliński
Przewodniczący Komitetu Naukowego, Przewodniczący-Elekt Sekcji Rytmu Serca PTK

Oskar Kowalski
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, Przewodniczący Sekcji Rytmu Serca PTK

Program

 

GodzinaSesjaSala

9:00-10:30

Dylematy wokół ICD.

Przewodniczący: G. Opolski (Warszawa), Z. Kalarus (Zabrze)

 1. Czy powinniśmy używać ATP dla przerywania tachyarytmii komorowych? A. Filipecki (Katowice)
 2. Reimplantacja ICD w prewencji pierwotnej SCD a podlegające zmianom wskazania do implantacji. M. Kempa (Gdańsk)
 3. Redukcja śmiertelności u chorego z niewydolnością serca: CRT-P, CRT-D czy ICD? M. Sterliński (Warszawa)
 4. ICD a przewlekła choroba nerek. K. Mizia-Stec (Katowice)
 5. Nerwica lękowa i depresja u chorych z ICD. M. Krzystanek (Katowice)
A - CIED

9:00-10:30

Jak moje badania naukowe wpływają na codzienną praktykę kliniczną?

Przewodniczący: A. Fuglewicz (Wrocław), R. Lenarczyk (Zabrze)

 1. Krioablacja balonowa u pacjentów z ciężką niewydolnością serca i migotaniem przedsionków. P. Pruszkowska-Skrzep (Zabrze)
 2. Ablacja komorowych zaburzeń rytmu u pacjentów z chorobą strukturalną serca. M. Farkowski (Warszawa)
 3. Echokardiografia wewnątrzsercowa w ablacjach – nie tylko migotanie przedsionków… J. Baran (Warszawa)
 4. Porównanie szwu skórnego typu „Z” z opatrunkiem uciskowym w uzyskaniu hemostazy u pacjentów po usunięciu żylnych koszulek naczyniowych dużego kalibru. R. Pracoń (Warszawa)
 5. Małoinwazyjny, niefluoroskopowy protokół mapowania i ablacji częstoskurczów nadkomorowych u dzieci i młodzieży. M. Labus (Wrocław)
B - EP

9:00-10:30

Sesja dydaktyczna: „Plusy ujemne i dodatnie” wytycznych ESC 2015 poświęconych komorowym zaburzeniom rytmu serca i zapobieganiu nagłej śmierci sercowej.

Przewodniczący: O. Kowalski (Zabrze), J. Wilczek (Katowice) 

Tematy wykładów:

 1. ... w chorobie niedokrwiennej serca. M. Trusz-Gluza (Katowice)
 2. ... w kardiomiopatiach. A. Maciąg (Warszawa)
 3. ... w kanałopatiach. S. Stec (Warszawa)
 4. … w arytmiach bez choroby strukturalnej serca. A. Lubiński (Łódź)
C - Varia
11:00-12:30

Management of lead failures.

Przewodniczący: A. Przybylski (Rzeszów), M. Sterliński (Warszawa)

 1. Optimal environment for lead extraction with a laser sheath leads extractor. Different technics, different outcomes. C. Butter (Berlin)
 2. Lead extraction in Poland. Guidelines and reality. A. Kutarski (Lublin)
 3. Bidirectional rotational mechanical lead extraction sheath – when safe, when not so much... P. Mitkowski (Poznań)
 4. How to implement good clinical practice - lead extraction in Poland and Europe. Round table discussion. P. Mitkowski (Poznań), C. Butter (Berlin), A. Przybylski (Rzeszów), A. Kutarski (Lublin), M. Sterliński (Warszawa), M. Kempa (Gdańsk), D. Jagielski (Wrocław), C. Aldo Rinaldi (Londyn), Barbara Małecka (Kraków), Marcin Grabowski (Warszawa)
A - CIED
11:00-12:30

SESJA ZŁOTEGO SPONSORA (Medtronic)

Przyszłość, która jest i która nadejdzie, czyli innowacje w elektroterapii i elektrofizjologii.

Przewodniczący: Ł. Szumowski (Warszawa), J. Kaźmierczak (Szczecin)

 1. Stymulacja bezprzewodowa: gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy. P. Mitkowski (Poznań)
 2. Technika wszczepienia stymulatora Micra: tips and tricks. O. Kowalski (Zabrze)
 3. Migotanie przedsionków: od diagnostyki po leczenie. A. Maciąg (Warszawa)
 4. New approach for electrophysiology-Cardioinsight. W. Toigo 
 5. Innowacje w biznesie: Integrated Health Solutions. W. Jeżewski
B - EP
11:00-12:30

Wszczepialne urządzenia. Zalecenia a rzeczywistość.

Przewodniczący: K. Gołba (Katowice), J. Lelakowski (Kraków)

 1. U pacjenta z utrwalonym migotaniem przedsionków i CRT zawsze dążę do ablacji łącza przedsionkowo komorowego.
 • Pro: D. Jagielski (Wrocław)
 • Contra: P. Dąbrowski (Zamość)
 1. U młodego chorego profilaktycznie usuwam elektrodę ICD przy drugiej wymianie puszki urządzenia.
 • Pro: B. Małecka (Kraków)
 • Contra: A. Oręziak (Warszawa)
C - Varia
12:30-14:00

Przerwa lunchowa

 
12:30-14:00

SESJA LUNCHOWA (Boehringer Ingelheim)

Nowa Era Antykoagulacji

 1. Migotanie przedsionków – nowa era antykoagulacji – teraźniejszość i przyszłość. Maria Trusz-Gluza (Katowice)
 2. Okres okołooperacyjny a nowe antykoagulanty. Rafał Drwiła (Kraków)
B
14:00-15:30

SESJA ZŁOTEGO SPONSORA (Biotronik)

Szybka reakcja na wystąpienie arytmii poprawia rokowanie. Nie tylko stymulacja i defibrylacja...

Przewodniczący: O. Kowalski (Zabrze), M. Kempa (Gdańsk)

 1. Wszczepialne urządzenia a migotanie przedsionków - najlepsze narzędzie monitorowania arytmii. A. Oręziak (Warszawa), 20 min.
 2. Czy i kiedy telemonitoring przedłuża życie? M. Mazurek (Zabrze), 20 min.
 3. Krytyczne spojrzenie na nowe zalecenia dotyczące programowania ICD/CRT. P. Mitkowski (Poznań), 20 min.
 4. Nowości BIO – Intica, BIO Monitor 2, CLS. M. Grabowski (Warszawa), M. Łuczak (Biotronik), 20 min.
 5. Dyskusja. 10 min.
A - CIED
14:00-15:30

Prowadzenie chorego po ablacji.

Przewodniczący: A. Filipecki (Katowice), A. Fuglewicz (Wrocław)

 1. Pacjent po ablacji migotania przedsionków – farmakoterapia antyarytmiczna i leczenie przeciwzakrzepowe. M. Bilińska (Warszawa)
 2. Pacjent po ablacji migotania przedsionków – powikłania pozaszpitalne – jak rozpoznać, jak postępować. P. Derejko (Warszawa)
 3. Pacjent po ablacji VT – modyfikacja farmakoterapii, modyfikacja ustawień ICD? D. Jagielski (Wrocław)
 4. Dziecko po skutecznej i nieskutecznej ablacji. Zasady postepowania krótko- i długoterminowego. K. Bieganowska (Warszawa)
B - EP
14:00-15:30

EKG w różnych populacjach.

Przewodniczący: M. Kurpesa (Łódź), K. Szydło (Katowice)

 1. EKG u kobiet. M. Kurpesa (Łódź)
 2. EKG u osób z genetycznie uwarunkowanymi zaburzeniami rytmu. E. Biernacka (Warszawa)
 3. EKG u sportowców. B. Szafran (Wrocław)
 4. EKG w niewydolności serca. P. Ptaszyński (Łódź)
 5. Dyskusja.
C - Varia
16:00-17:30

Monitorowanie chorych po wszczepieniu kardiowertera-defibrylatora – co dodatkowo możemy zyskać?

Przewodniczący: G. Opolski (Warszawa), Z. Kalarus (Zabrze) 
Panel dyskusyjny: M. Gąsior (Zabrze), J. Wranicz (Łódź), R. Ochotny (Poznań)

 1. Skala problemu. Spojrzenie z perspektywy Śląskiej Bazy Sercowo-Naczyniowej – 10 tysięcy chorych z urządzeniami wysokoenergetycznymi. M. Gąsior (Zabrze)
 2. Jaki model opieki nad chorymi z niewydolnością serca po wszczepieniu ICD/CRT przyniesie największe korzyści? J. Wranicz (Łódź)
 3. Monitorowanie wysokoenergetycznych urządzeń wszczepialnych. Doświadczenia polskie:
 • Warszawa. M. Grabowski, A. Maciąg
 • Poznań. L. Chmielewska-Michalak
 • Zabrze. A. Woźniak
A - CIED
16:00-17:30

Ablacja arytmii komorowych.

Przewodniczący: M. Pytkowski (Warszawa), M. Jastrzębski (Kraków)

 1. Jak znaleźć miejsce skutecznej aplikacji. R. Lenarczyk (Zabrze)
 2. Rola badań obrazowych w ablacji VT. K. Błaszyk (Poznań)
 3. Burza elektryczna – jak leczyć? J. Kaźmierczak (Szczecin)
 4. Polski rejestr leczenia burz elektrycznych. Ł. Szumowski (Warszawa)
B - EP
16:00-17:30

Pacjent z migotaniem przedsionków leczony przeciwkrzepliwie w nowej, zmienionej sytuacji klinicznej.

Przewodniczący: D. Kosior (Warszawa), K. Mizia-Stec (Katowice)

 1. Pacjent z migotaniem przedsionków leczony przeciwkrzepliwie ma mieć kardiowersję. E. Jędrzejczyk-Patej (Zabrze)
 2. Pacjent z migotaniem przedsionków leczony przeciwkrzepliwie doznał ostrego zespołu wieńcowego. P. Mitkowski (Poznań)
 3. Pacjent z migotaniem przedsionków leczony przeciwkrzepliwie ma mieć operację. M. Trusz-Gluza (Katowice)
C - Varia
18:00-20:00

 Otwarcie Konferencji

Przewodniczący: O. Kowalski (Zabrze), M. Sterliński (Warszawa)

 1. Znaczenie SRS dla PTK. P. Hoffman (Warszawa)
 2. Stan elektrofizjologii i elektroterapii w Polsce. J. Kaźmierczak (Szczecin)
 3. Profesor Franciszek Walczak 1940-2015. Pro Memoria. Ł. Szumowski (Warszawa)
 A
GodzinaSesjaSala

8:00-9:30

Kontrowersyjne decyzje w kwalifikacji do leczenia za pomocą ICD.

Przewodniczący: R. Ochotny (Poznań), A. Sokal (Zabrze)

 1. W prewencji pierwotnej NZK moim pierwszym wyborem jest:
 • S-ICD. M. Kempa (Gdańsk)
 • T-ICD. M. Chudzik (Łódź)
 1. Ocena ryzyka NZK w okresie okołozawałowym który chory nie może czekać 90 dni na defibrylator? E. Lewicka (Gdańsk)
 2. Potencjalnie odwracalne przyczyny obniżenia kurczliwości – który chory powinien czekać 90 dni na defibrylator? J. Kuśnierz (Warszawa)
A - CIED

8:00-9:30

EHRA Young EP session: Challenging cases - how not to harm a patient.

Przewodniczący: M. Grabowski (Warszawa), P. Lodziński (Warszawa)

 1. Clinical case 1 (Device). L. Serdoz
 2. Round Table discussion.
 3. Lecture: How to recognize and avoid complications. M. Sobiech (Warszawa)
 4. Clinical case 2 (EP). J. Kosiuk (Lipsk)
 5. Round Table discussion.
 6. How to recognize and avoid complications: EP. P. Balsam (Warszawa)
B - EP
8:00-9:30

Co nowego w badaniach klinicznych 2015/2016.

Przewodniczący: A. Wnuk-Wojnar (Katowice)K. Bieganowska (Warszawa)

 1. Cardio-Fit Study, ARREST-AF. D. Urbańczyk-Świć (Katowice)
 2. EAST-AF, BELIEF Study. M. Farkowski (Warszawa)
 3. MICRA TPS, Enhanced ICD Trial. E. Jędrzejczyk-Patej (Zabrze)
 4. Hot line HRS I AHA. W. Orszulak (Katowice)
C - Varia
9:45-11:15

How to improve CRT outcome? Beyond the simple three lead implantation.

Przewodniczący: L. Geller (Budapest), R. Cornelussen (Maastricht)

 1. Patients selection: How to predict positive response? A. Sokal (Zabrze)
 2. Beyond simple three lead implantation. Multivein, multispot or other pacing modes? R. Cornelussen (Maastricht)
 3. Endocardial left ventricle stimulation. The future of CRT or option for selected patients? L. Geller (Budapest)
 4. Baroreflex Activation Therapy in heart failure patients. M. Sterliński (Warszawa)
A - CIED
9:45-11:15

Kiedy ablacja AF jest skuteczna i co to znaczy...
Ablacja migotania przedsionków i co dalej?

Przewodniczący: P. Kułakowski (Warszawa), M. Pytkowski (Warszawa)

 1. Sposób monitorowania AF (inwazyjny, telemedyczny, klasyczny) a efektywność zabiegu. J. Baran (Warszawa)
 2. Kiedy podjąć decyzję o ponownym zabiegu. Ł. Szumowski (Warszawa)
 3. Stan psychiczny chorego a wynik ablacji AFIB. M. Krzystanek (Katowice)
 4. Czy modyfikacja stylu życia może zastąpić ablację? P. Kułakowski (Warszawa)
B - EP
9:45-11:15

Komu nie wszczepię kardiowertera-defibrylatora?

Przewodniczący: M. Lewandowski (Warszawa), M. Trusz-Gluza (Katowice)

 1. Kanałopatie. M. Miszczak-Knecht (Warszawa)
 2. Kardiomiopatia przerostowa. P. Petkow-Dimitrow (Kraków)
 3. Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory. O. Woźniak (Warszawa)
 4. Niewydolność serca. A. Lubiński (Łódź)
C - Varia

11:30-13:00

SESJA ZŁOTEGO SPONSORA (Boston Scientific)

Najbardziej zaawansowane technologie w leczeniu arytmii.

Przewodniczący: O. Kowalski (Zabrze), P. Mitkowski (Poznań)

 1. Czy już na etapie doboru właściwego ICD/CRT możemy redukować ryzyko odległych powikłań. M. Kempa (Gdańsk)
 2. S-ICD jako terapia pierwszego wyboru dla pacjentów zakwalifikowanych do ICD. M. Grabowski (Warszawa)
 3. Nowe funkcje urządzenia Emblem S-ICD. K. Kaczmarek (Łódź)
 4. Relacja video z wszczepienia podskórnego kardiowertera defibrylatora. A. Sokal (Zabrze)
 5. The role of high density mapping in atrial tachycardia. B. Lim (UK)
A - CIED
11:30-13:00

Ablacja migotania przedsionków – techniki zabiegowe dziś i jutro.

Przewodniczący: Ł. Szumowski (Warszawa), J. Kaźmierczak (Szczecin)

 1. Izolacja żył płucnych czy modyfikacja substratu w przedsionku. J. Kosiuk (Lipsk)
 2. Ablacja epikardialna/hybrydowa w FA? C. Piorkowski (Drezno)
 3. Arrhythmias and ablation post PVI. M. O'Neill (London)
 4. Future methods of persistent AF ablation. A. Fuglewicz (Wrocław)
 5. Sempathetic interventions in ablation. L. Geller (Budapest)
B - EP
11:30-13:00

W poszukiwaniu odwracalnych przyczyn zaburzeń rytmu serca – od wątpliwości do konkretnych rozwiązań.

Przewodniczący: M. Trusz-Gluza (Katowice), M. Sterliński (Warszawa)

 1. Pacjent z sarkoidozą i co dalej? M. Pytkowski (Warszawa)
 2. Przerost czy amyloidoza a ryzyko nagłego zgonu sercowego. Ewa Jędrzejczyk-Patej (Zabrze)
 3. Pacjent z burzą elektryczną: ARVC czy zapalenie mięśnia sercowego? K. Mizia-Stec (Katowice)
 4. Pacjent z zaburzeniami przewodzenia i boreliozą. K. Kaczmarek (Łódź)
 5. Pacjentka ze sklerodermą i arytmią komorową. W. Orszulak (Katowice)
C - Varia
  Przerwa lunchowa  
14:00-15:00

Praktyczne warsztaty z programowania urządzeń Boston Scientific.

Prowadzący: K. Kaczmarek/A. Szymczyk

 1. Algorytmy w urządzeniach firmy Boston Scientific – zasada działania i programowania
 2. Trouble shooting – analiza i interpretacja zapisów EGM
 3. Markery w urzadzeniach firmy Boston Scientific – zapis i interpretacja

(zbiórka przy stoisku Boston Scientific o godz. 13:55)

Sala 4/2
14:00-15:30

Kontrowersje w elektrokardiologii (PRO-CONTRA).

Przewodniczący: J. Kaźmierczak (Szczecin), J. Lelakowski (Kraków)

 1. W trakcie implantacji ICD nie będę już wykonywał testu skuteczności defibrylacji:
  • Pro: M. Mazurek (Zabrze)
  • Contra: P. Mitkowski (Poznań)
 2. W prewencji pierwotnej programowanie stref detekcji VT powyżej 185/min powinno być standardem.
  • Pro: M. Kempa (Gdańsk)
  • Contra: A. Przybylski (Rzeszów)
A - CIED
14:00-15:30

SESJA ZŁOTEGO SPONSORA (St. Jude Medical)

Przewodniczący: O. Kowalski (Zabrze), Ł. Szumowski (Warszawa)

 1. Optymalizacja stymulacji wielopunktowej w oparciu o wybrane parametry echokardiograficzne. J. Wilczek, J. Biernat (Katowice)
 2. Stymulacja wielopunktowa. Opóźnienie międzybiegunowe a optymalizacja efektu hemodynamicznego. A. Sokal, S. Pluta (Zabrze)
 3. Next Generation - Ensite PRECISION Cardiac Mapping System. R. More (St. Jude Medical)
 4. EnSite Precision: New Features and clinical experience in 3D mapping. D. Steven (Cologne)
B - EP
14:00-15:30

Serce – mózg i obwodowy układ nerwowy.

Przewodniczący: E. Biernacka (Warszawa), M. Bosak (Kraków)

 1. Kardiolog inwazyjny na straży OUN. R. Pracoń (Warszawa)
 2. Nagła śmierć sercowa w chorobach neurologicznych. S. Stec (Warszawa)
 3. Odnerwienie nerek w leczeniu burzy elektrycznej i migotania przedsionków. P. Derejko (Warszawa)
 4. Rola beta blokerów a lewostronna sympatektomia sercowa w LQTS. K. Bieganowska (Warszawa)
 5. Padaczka, LQTS, a może dwa w jednym? M. Bosak (Kraków)
C - Varia
15:45-17:15

EHRA CRT SUMMIT Meeting – from registry, through scientific studies to clinical practice.

Przewodniczący: M. Chudzik (Łódź), B. Merkely (Budapest)

 1. EHRA CRT Survey II. M. Sterliński (Warszawa)
 2. Up grade to CRT – it should be always recommended in high right ventricular pacing patients. B. Merkely (Budapest)
 3. CRT implantation – anatomy for clinician. M. Didenko (Petersburg)
 4. LV lead implantation – new possibilities – already today or maybe in the future. L. Geller (Budapest)
 5. ELECTRA insights: Implantation, reimplantation and up grade to CRT - influence for complications. A. Kutarski (Lublin)
 6. Lack of awareness: Why suitable patients are not reffered for lead extraction?. C. Aldo Rinaldi (Londyn)
 7. VKA / NOAC in CRT / ICD implantation – Clinical recommendation in Leipzig Heart Center. J. Kosiuk (Lipsk)
A - CIED
15:45-17:15 EP: trudne przypadki.

Przedstawienie przypadków klinicznych.

Przewodniczący: P. Derejko (Warszawa), Z. Kalarus (Zabrze)

 1. Przypadek 1. M. Tajstra (Zabrze)
 2. Przypadek 2. M. Orczykowski (Warszawa)
 3. Przypadek 3. M. Miszczak-Knecht (Warszawa)
 4. Przypadek 4. R. Kiedrowicz (Szczecin)
 5. Przypadek 5. K. Nowak (Poznań)
 6. Przypadek 6. M. Jastrzębski (Kraków)
 7. Przypadek 7. A. Baszko (Poznań)
B - EP
15:45-17:15

Co nowego w wytycznych i dokumentach ekspertów w 2015 roku.

Przewodniczący: A. Wnuk-Wojnar (Katowice), A. Przybylski (Rzeszów)

 1. Uprawianie sportu a zaburzenia rytmu i przewodzenia. E. Biernacka (Warszawa)
 2. Amerykańskie wytyczne poświęcone nadkomorowym zaburzeniom rytmu serca. P. Kułakowski (Warszawa)
 3. Antykoagulacja u chorych poddawanych procedurom elektrofizjologicznym. J. Lelakowski (Kraków)
 4. Jak optymalnie programować i testować wszczepialny kardiowerter-defibrylator. M. Mazurek (Zabrze)
 5. Infekcyjne zapalenie wsierdzia u chorego z wszczepionym urządzeniem. A. Polewczyk (Kielce)
C - Varia
18:00

Budapest Study Investigators' Meeting

Session Coordinators: Bela Merkely (Budapest), Annamaria Kosztin (Budapest)

Sala 4/6
GodzinaSesjaSala

9.00-13.30/14.00

Kurs Elektroterapii

A - CIED i TLE
 

Sesja I: Detekcja i terapia ICD.

Przewodniczący: M. Kempa (Gdańsk), A. Maciąg (Warszawa)

 1. Detekcja groźnych komorowych zaburzeń rytmu serca (temat obejmuje: sensing z krzywą zwiększania czułości; kryteria detekcji: X z Y; bezwzględna wartość; redetekcja;…). M. Waśniewski (Poznań)
 2. Dyskryminatory arytmii (temat obejmuje: onset; stability; morfologia; dyskrymiancja w urządzeniach dwujamowych, SVT limit…). A. Sokal (Zabrze)
 3. Terapia ICD (temat obejmuje: algorytmy ATP; terapia wysokoenergetyczna; „committed”, „non committed” shock; ATP on charging; algorytmy typu “smart shock”). J. Blicharz
 
 

Sesja II: Interpretacja zapisów arytmii z pamięci urządzeń (sesja interaktywna z systemem do głosowania).
(Sesja obejmuje: omówienie znaczników oraz przykłady z pamięci prawidłowo i nieprawidłowo rozpoznanych epizodów arytmicznych).

Przewodniczący: A. Maciąg (Warszawa), A. Filipecki (Katowice)

 1. Urządzenia firmy Biotronik. M. Chudzik
 2. Urządzenia firmy Boston Scientific. K. Kaczmarek (Łódź)
 3. Urządzenia firmy Medtronic. J. Kuśnierz
 4. Urządzenia firmy St Jude Medical. A. Filipecki (Katwice)
 
 

Sesja III: Problemy pacjentów z wszczepionymi urządzeniami.

Przewodniczący: P. Mitkowski (Poznań), A. Kutarski (Lublin)

 1. Odelektrodowe zapalenie wsierdzia i infekcja miejscowa (temat obejmuje: zalecenia ESC dotyczące leczenia CDRIE; przyczyny, epidemiologia, podstawowa profilaktyka, diagnostyka i postępowanie). A. Polewczyk (Kielce)
 2. Uszkodzenia elektrod, niedrożności i perforacje (temat obejmuje: częstość występowania, diagnostyka w trakcie wizyty FU oraz potwierdzająca, postepowanie). A. Oręziak (Warszawa)
 3. Przezskórna ekstrakcja elektrod – techniki i wskazania. A. Kutarski (Lublin)
 4. Ważne decyzje terapeutyczne na podstawie analizy zasobów pamięci urządzeń (temat obejmuje: migotanie przedsionków; aktywność pacjenta; wolemia; nsVT). E. Lewicka (Gdańsk)
 

9.00-13.00

Kurs EP

Kierownictwo Kursu: P. Derejko, A. Fuglewicz, M. Jastrzębski

B - EP

9.00-11.30

Sesja z zapisami - FOKUS na zapisach wewnątrzsercowych i EKG

 1. Stymulacja związania (entreinment) – jak wykonać i jak wyciągać wnioski? M. Jastrzębski (30 min.)
 2. Mapping stymulacyjny – na co zwrócić uwagę aby aplikacja była skuteczna? A. Hoffman (30 min.)
 3. „Wąski” częstoskurcz z „długim” V-A – stymulacyjne manewry różnicujące. K. Błaszyk (30 min.)
 4. Jak potwierdzić izolację elektryczną ujścia żyły („farfield” czy nadal PVP)? T. Królak (30 min.)
 5. Jak potwierdzić „szczelność” linii aplikacyjnej w przedsionku lewym i prawym? P. Derejko (30 min.)
 
11:30-12:00

Przerwa

 
12.00-13.00

Przydatne opcje systemów elektrofizjologicznych – „krok po kroku”:

 1. „Visitag” użyteczna opcja zachowania ciągłości linii i stabilności cewnika ablacyjnego? – okiem inżyniera. M. Śliwka (15 min.)
 2. Źródła energii i sposoby jej dystrybucji – zależność efektu od ustawień? – okiem inżyniera. M. Sudoł (15 min.)
 3. Wykorzystanie systemów elektroanatomicznych w leczeniu ekstrasystolii komorowych – przydatne funkcje systemu 3D Ensite - okiem inżyniera. P. Połeć (15 min.)
 4. Rhythmia – nowa jakość mapowania 3D. G. Ciszewski (15 min.)
 
9.00-14.00

EKG w stymulacji serca - warsztaty interaktywne.

Moderator: B. Średniawa (Zabrze), J. Wranicz (Łódź), K. Szydło (Katowice)
Koordynator sesji: R. Baranowski (Warszawa)

C - EKG
9:00-10:30 EKG przed wszczepieniem rozrusznika - wszczepić/nie wszczepić, co wszczepić? J. Wranicz (Łódź)  
10:30-10:45 Przerwa  
10:45-12:15 EKG po wszczepieniu rozrusznika - czy osiągnęliśmy cel? R. Baranowski (Warszawa)  
12:15-12:30 Przerwa  
12:30-14:00 Ciekawe zapisy EKG u pacjentów z wszczepionym rozrusznikiem. B. Średniawa (Zabrze), K. Szydło (Katowice)  
14.00 Zakończenie obrad  

Komitet naukowy:

dr hab. med. Maciej Sterliński – Przewodniczący Komitetu Naukowego
dr hab. med. Oskar Kowalski
prof. dr hab. med. Jarosław Kaźmierczak
dr med. Ewa Jędrzejczyk-Patej
dr hab. med., prof. nadzw. Katarzyna Bieganowska
dr med. Artur Fuglewicz
dr med. Maciej Kempa
dr hab. med., prof. nadzw. Andrzej Przybylski
dr hab. med., prof. nadzw. Łukasz Szumowski
prof. dr hab. med. Katarzyna Mizia-Stec
prof. dr hab. med. Maria Trusz-Gluza
dr hab. med. Przemysław Mitkowski
dr hab. med. Ewa Lewicka
lek. med., dr n. biol. Adam Sokal

Komitet organizacyjny:

dr hab. n. med. Oskar Kowalski – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
lek. med., dr n. biol. Adam Sokal
dr med. Ewa Jędrzejczyk-Patej
mgr Zofia Urbanik
mgr Sylwia Szmieszek

Sesje Abstraktowe

Zapraszamy do pobrania książki abstraktów, prezentowanych podczas konferencji POLSTIM 2016:

>>KSIĄŻKA ABSTRAKTÓW - POBIERZ<<

Warsztaty elektrofizjologiczne Warsaw Education Center Medtronic Poland dla pielęgniarek i techników medycznych.

Zgłoszenia na Warsztaty: marianna.lubnicka@medtronic.com lub stefan.karczmarewicz@medtronic.com.

Osoby zarejestrowane wcześniej będą miały pierwszeństwo udziału, jeżeli liczba chętnych przekroczy liczbę miejsc w sali. Rejestracja nie gwarantuje miejsca w przypadku spóźnienia się na Warsztaty.

Część I. Urządzenia do stałej elektroterapii serca:
czwartek, 19 maja 2016, godz. 9:00-13:00 i 14:00-18:00, oraz piątek, 20 maja, godz. 9:00-13:00.

Czwartek, 19 maja 2016, godz. 9:00-13:00.
Konieczne podstawy.
Prowadzący: Stefan Karczmarewicz (WEC Warszawa, Otwock) i Bartłomiej Szwarc (Medtronic Poland)

 1. Tryby stymulacji.
 2. Najważniejsze algorytmy.
 3. EKG u pacjenta ze stymulatorem/ICD.
 4. Prewencja i terapia infekcji układów do stałej elektroterapii serca.

Czwartek, 19 maja 2016, godz. 14:00-18:00.
Opieka nad pacjentami po implantacji urządzeń do elektroterapii serca.
Prowadzący: Ewelina Gostomska (Zabrze) Bartłomiej Szwarc (Medtronic Poland) i Stefan Karczmarewicz (WEC Warszawa, Otwock)

 1. Interferencja elektromagnetyczna - co trzeba wiedzieć?
 2. MRI u pacjenta z urządzeniem do elektroterapii serca.
 3. Zabiegi operacyjne u pacjenta z urządzeniem do elektroterapii serca.
 4. Wysiłek fizyczny i rehabilitacja fizyczna u pacjentów z urządzeniami do elektroterapii serca.
 5. Wirtualna poradnia: opieka nad pacjentem po implantacji układu do elektroterapii serca: procedury medyczne, życie codzienne.

Piątek, 20 maja, godz. 9:00-13:00
Programowanie i kontrola urządzeń do elektroterapii serca.
Prowadzący: Bartłomiej Szwarc (Medtronic Poland) i Stefan Karczmarewicz (WEC Warszawa, Otwock)

 1. Podstawy pracy z programatorem.
 2. Kontrola, programowanie i interpretacja danych z pamięci stymulatora.
 3. Kontrola, interpretacja danych i programowanie ICD.
 4. Zdalna kontrola urządzeń do elektroterapii.
 5. Wszczepialne rejestratory arytmii.
   

Część II. Kurs elektrofizjologii i ablacji dla pielęgniarek i techników medycznych
Piątek, 20 maja, godz. 14:00-17:30
Prowadzący: Ewelina Gostomska (Zabrze), Barbara Cichor (Zabrze), Marcin Sudoł (Medtronic Poland), Bogdan Wielgat (Medtronic Poland), Andrzej Głowniak (Lublin)

 1. Podstawy teoretyczne zabiegów elektrofizjologii (dlaczego, co i w jaki sposób?).
 • Podstawy biofizyczne, stymulacji, ablacji, krioablacji.
 • Sprzęt wykorzystywany podczas zabiegów ( elektrody diagnostyczne, elektrody ablacyjne, kabelki, elektrody odniesienia).
 • Protokół badania EP, zabiegu ablacji klasycznej, ablacji migotania przedsionków , krioablacji.
 1. Pielęgniarka podczas procedur elektrofizjologicznych.
 2. Technik podczas procedur elektrofizjologicznych.
 3. Problemy, komplikacje – rozwiązywanie.

Certyfikaty

Chcę pobrać certyfikat i :
     
Imię:
Nazwisko:
NPWZ:


 

Wykonanie: